En bra ventilation är mycket viktigt för att skapa en kvalitativ inomhusmiljö och för att förse bostaden och de som bor där med frisk luft. Det finns många olika ventilationssystem och ventilationslösningen måste anpassas efter bostaden den ska installeras i. Var i Sverige bostaden finns, om det är ett nybygge eller ett gammalt hus samt det naturliga luftflödet är exempel på faktorer som påverkar hur ventilationssystemet bör utformas. För att arbetet ska bli korrekt genomfört rekommenderas att ta hjälp av en certifierad installatör.

Friskluftsintaget är en essentiell del av ventilationssystemet

Ventilationens grundläggande princip är att förse bostaden med frisk luft och att transportera ut dålig luft. Det görs genom att skapa ett cirkulärt luftflöde. En mycket viktig del av ventilationssystemet är friskluftsintaget som transporterar in den friska utomhusluften och transporterar ut den använda inomhusluften. Var friskluftsintaget placeras kommer att påverka hela ventilationssystemet och hur väl det fungerar.

Använd luftfilter för en hälsosam inomhusmiljö

För att förhindra att skadliga partiklar från exempelvis pollen och avgaser kommer in i bostaden med utomhusluften går det att installera ett luftfilter för friskluftsintaget. Luftfiltret gör att dessa hälsovådliga partiklar fastar i filtret och rensas bort så att de inte försämrar inomhusmiljön. Om luften inomhus inte är av bäst kvalitet kan det skapa besvär för personer med överkänslighet eller allergi. Speciellt under pollensäsongen blir det tydligt för personer med pollenallergi om det finns ett luftfilter installerat eller inte. Om ett effektivt luftfilter är på plats upplever pollenallergiker att symtomen mildras och att besvären minskar.

Komplettera luftfiltret med en luftrenare

Ett luftfilter är mycket effektivt för att rena den luft som kommer in via luftintaget, men det skyddar inte mot partiklar som kommer in i bostaden via öppna fönster och dörrar. En luftrenare är därför ett mycket bra komplement till luftfiltret, eftersom den renar luften inomhus. Den omgivande inomhusluften sugs in i luftrenarens filter där den rengörs och sedan blåses ut i rummet där den är placerad. En luftrenare är mycket enkel att hantera och underhålla. Efter inköp behöver den endast kopplas in i ett uttag för att fungera. Hur ofta filtret måste bytas är olika från modell till modell.

Undvik alltför torr eller alltför fuktig luft inomhus

Att skapa en kvalitativ inomhusmiljö som är bra för både själva huset och de som bor där är av högsta prioritet. Det kräver att luften varken är för fuktig eller för torr, eftersom det kan orsaka olika problem. I en bostad med alltför stor luftfuktighet finns det risk för fuktskador och att mögel får fäste. Ett alltför torrt inomhusklimat däremot kan skapa problem med torr hy och torra slemhinnor, men även materiella skador i form av spruckna trägolv. En hälsosam inomhusmiljö är således en balansgång mellan fuktig och torr luft.

Anpassa ventilationslösningen till olika rum

Olika rum kräver olika typer av ventilationslösningar och det räcker inte alltid med ett effektivt friskluftsintag. Exakt vilka rum det är skiljer sig åt mellan olika bostäder, men köket och badrummen bör alltid kompletteras med en fläkt. Det blir ofta extra varmt i köket eftersom spisen och ugnen används för matlagning. Stekos och ånga som uppstår vid matlagningen måste kunna transporteras ut ur hemmet. En köksfläkt är därför alltid installerad för att skapa en bra ventilation. Ett annat rum som kräver en fläkt är badrummet, eftersom luftfuktigheten därinne är mycket ojämn. När någon tar en varm dusch skapas vattenånga som måste ledas ut för att det inte ska leda till fuktskador.

En väl fungerande ventilation är A och O

Det är tydligt att en fungerande ventilation som anpassats efter en specifik bostad är mycket viktig för att skapa en hälsosam inomhusmiljö. Det är inte bara av betydelse för de som bor där utan också viktig för själva bostaden. Friskluftsintag, luftfilter, luftrenare och fläktar är alla del av ventilationssystemet och hjälper till att ersätta den använda inomhusluften med frisk utomhusluft.