Det finns flera olika alternativ för att värma upp sin bostad och bergvärme har med tiden blivit en mycket populär värmekälla i Sverige. En bergvärmepump är en investering som innebär många fördelar för både miljön och plånboken.

En förklaring vad bergvärme är och hur det utvinns

Med hjälp av en bergvärmepump går det att utnyttja solenergi som finns lagrad i marken till att värma upp en bostad. För att kunna utvinna energin kompletteras bergvärmepumpen med ett vattenburet värmesystem. Det allra första steget är att ett 100–200 meter djupt hål borras i berggrunden under bostaden. Därefter installeras ett rör i hålet där vätska kan cirkulera. Vätskan som leds ned i röret värms upp av värmen från berggrunden och pumpas sedan upp till marknivå igen. Väl tillbaka på marknivå kan bergvärmepumpen med hjälp av kompressorteknik utvinna värme som leds runt i huset.  Därefter pumpas vätskan på nytt ner genom röret för att återigen värmas upp av berggrunden. 

Olika fördelar med en bergvärmepump

Bergvärme är en mycket pålitlig och säker värmekälla. Kostnaden att installera bergvärme må vara hög i jämförelse med andra värmesystem, men det är en investering som kommer att löna sig i längden. Bergvärmepumpens livslängd är lång och vissa modeller beräknas kunna användas i upp till 30 år. Bergvärme är speciellt fördelaktigt i större bostäder, eftersom när den väl är installerad är driftkostnaden mycket låg. En orsak till att bergvärme är så omtyckt är att själva driften är bekymmersfri. När bergvärmepumpen är på plats behövs endast ett begränsat och mycket enkelt underhåll. En annan positiv aspekt är att bergvärme genererar en jämn temperatur inomhus oavsett tid på året, väder och utomhustemperatur. Läs mer på bergvärmepump – e-klok.se för mer information!

Möjlighet till utökat användningsområde

Förutom att värma upp bostaden kan bergvärmepumpen användas för att kyla ned bostaden under årets varma dagar. För att kunna göra det måste pumpen kompletteras med en kylmodul efter installationen är gjord. Tack vare ett sådant komplement går det att få ett komplett värme- och kylsystem i bostaden. För mindre hus eller för den som endast önskar kyla ned vissa rum är en så kallad passiv variant av kylmodulen tillräcklig. Den passiva varianten slås igång manuellt, medan den aktiva varianten styrs automatiskt av kylmodulen.

Kostnadsbesparingar tack vare ROT-avdraget

Att installera en bergvärmepump kan sänka hushållets uppvärmningskostnader med upp till 85%. Den besparingen kan på sikt betala tillbaka stora delar av den investering som inledningsvis krävdes för att genomföra installationen. Själva installationen av bergvärme är också godkänt för ROT-avdrag, vilket ytterligare sänker bostadsägarens kostnader. Kring en tredjedel av arbetskostnaden kan dras av för den som ansöker om ROT-avdrag. Själva bergvärmepumpen och annat material som behövs är inte avdragsgilla, men det är däremot arbetet som krävdes för borrningen och installationen.

Bergvärme – ett miljövänligt alternativ

Att installera bergvärme är också ett bra val utifrån miljösynpunkt. Den drivs inte utav fossila bränslen utan drar fördel av naturens egna värmesystem och tar tillvara på värmen som finns naturligt i berggrunden. Systemets största miljöpåverkan står själva bergvärmepumpen och dess kompressor för i och med att de driv på el. Eftersom just elförbrukningen också utgör bergvärmepumpens akilleshäl vid ett strömavbrott utvecklas bergvärmetekniken kontinuerligt för att bli ett mer miljövänligt alternativ i längden. Vid installationen är det därför klokt att välja en bergvärmepump som rekommenderas av Svanen eller som har EU Ecolabel.

Olika aspekter att tänka på innan installation

Att installera bergvärme och genomföra borrningen kräver kommunens tillstånd. Reglerna kring borrningen skiljer sig åt mellan olika kommuner och även de avgifter som tas ut kan variera. Var noggrann med att följa kommunens utsatta regler och att nödvändiga tillstånd är utfärdade innan borrningen påbörjas. Det är också viktigt att anlita en installatör som noggrant undersöker var det är bäst att borra för att utvinna mest värme. Två hål bör inte ligga närmare än 20 meter från varandra för att undvika att värmeenergi stjäls från ett borrhål till ett annat. Rykten om att bergvärmen försvinner om flera bostäder i samma område installerar bergvärme stämmer således inte. Värmen som finns lagrad i berggrunden är i det närmaste obegränsad.